Biogazownie będą łatwiejsze w budowie. W życie właśnie weszły nowe przepisy

Już od dzisiaj zaczynają obowiązywać zapisy przyjętej na przełomie czerwca i lipca ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu. Dzięki nowym przepisom budowa i utrzymanie biogazowni będzie teraz w Polsce znacznie prostsze.

Szybsze i łatwiejsze procedury związane z budową nowych biogazowni

Większość nowych przepisów zaczyna obowiązywać już dziś. Dzięki ich wprowadzeniu cała procedura starania się o budowę tego typu obiektu ma być znacznie prostsza. Usprawnienie procedur dotyczy zarówno wydawania samych pozwoleń na budowę jak i decyzji o warunkach zabudowy i przyłączenia do sieci. Ponadto ograniczone zostały procedury administracyjne dotyczące tego, jakie materiały mogą być przeznaczone do użytku w biogazowniach. Co oznacza to w praktyce dla rolników czy przedsiębiorców?

Biogazownia dla każdego rolnika? Nowe przepisy mogą to ułatwić

Zgodnie z ustawą do przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni mogą być uprawnione zarówno podmioty wykonujące działalność obejmującą wytwarzanie prądu, ciepła, biogazu rolniczego lub biometanu, jak i osoby prowadzące gospodarstwo rolne czy producenci win. Pozwala to rolnikowi z odpowiednim kapitałem i możliwościami wybudowanie biogazowni. Ustawodawca podkreśla, że można w tym celu tworzyć spółki, co ma angażować w projekty także podmioty spoza branży rolniczej.

W powstających wedle nowych przepisów biogazowniach używane muszą być substraty powstające w gospodarstwach podmiotu uprawnionego. Ograniczenie procedur administracyjnych związanych z substratami oznacza z kolei, że w sprawie dopuszczenia danej substancji do przetwarzania w biogazowni nie będzie już potrzebne uzyskanie zgody. W świetle prawa przetwarzane bez specjalnego pozwolenia mogą być między innymi odchody zwierzęce czy wywar gorzelniany. Jednocześnie powstałe w ramach nowych przepisów biogazownie będą miały pewne ograniczenie mocy. W ciągu roku obiekt nie będzie mógł wyprodukować więcej niż 14 mln m3 biogazu rolniczego lub 8,4 mln m3 biometanu. Odpowiada to średniemu zapotrzebowaniu gminy wiejskiej na ciepło lub energię elektryczną.

Biopaliwa i szansa dla rolników

Dzisiaj w życie wchodzi jedynie część przepisów zawartych w ustawie. Od początku przyszłego roku w Polsce do powszechnego użytku wprowadzony zostanie standard benzyny E10. Biopaliwo to częściowo produkowane jest z ziaren zbóż, głównie kukurydzy. Prawne usankcjonowanie tego surowca pozwoli rolnikom na sprzedawanie nadwyżki plonów w wysokości nawet 500 tys. ton rocznie.

„– Biogazownie rolnicze to szansa na poprawę opłacalności produkcji rolniczej oraz korzyści dla całej gospodarki. To również ważny krok w przeprowadzeniu sprawiedliwej transformacji energetycznej obszarów wiejskich. Ustawa o biogazowniach rolniczych to wielki sukces polskiego rolnictwa” – mówi Robert Telus minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Do biogazowni przy każdym gospodarstwie rolniczym jeszcze daleka droga, jednak nowe przepisy z pewnością ułatwią inwestowanie w tego typu obiekty, a tym samym zwiększenie wydajności energetycznej obszarów wiejskich. Co istotne, nowa ustawa ogranicza możliwość zbywania instalacji biogazowych, aby beneficjentami ułatwionych procedur nie stały się podmioty nieuprawnione do skorzystania z preferencji.

Źródło: swiatoze.pl

Strona Transformacja Energetyczna informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij