ENERGETYKA24: Budowa biogazowni. Rząd przedstawił projekt ustawy ułatwiającej inwestycję

Treść artykułu, który ukazał się na portalu ENERGETYKA24 04.04.2023 r.

Ułatwienia z powstawaniu biogazowni rolniczych m.in. związane z pozwoleniami na budowę i pozyskaniem biomasy do produkcji energii, ciepła czy biogazu – zakłada projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w biogazownie rolniczych.

„Przygotowana ustawa odpowiada na pilną potrzebę zwiększenia liczby stabilnych, sterowalnych i odpornych na zmienne uwarunkowania meteorologiczne i czynniki zewnętrzne instalacji odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym. Przyjmuje się, że biogazownie rolnicze mogą produkować energię nawet przez 8 tys. godzin rocznie (90 proc. czasu), w przeciwieństwie do innych instalacji OZE, których sprawność energetyczna waha się od 10 do 30 proc.” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Ponadto biogazownie rolnicze stanowią domknięcie systemu gospodarowania odpadami powstającymi w polskich gospodarstwach rolnych czy zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. Powstająca w tych miejscach biomasa może być wykorzystywana w lokalnej biogazowni rolniczej do wytwarzania w przyjazny środowisku sposób energii elektrycznej, ciepła, biogazu rolniczego lub biometanu.

Według KOWR, obecnie w rejestrze wytwórców biogazu rolniczego jest 123 wytwórców biogazu rolniczego, prowadzących łącznie 147 instalacji o łącznej mocy zainstalowanej ok. 143 MW.

Główne rozwiązania przyjęte w projekcie zakładają wprowadzenie ułatwień w procesie inwestycyjnym, w toku postępowania m.in. o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę a także wydania warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci. W świetle obecnych przepisów przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych prowadzona jest w oparciu o ogólne regulacje dotyczące procesu budowalnego.

Zaproponowano również wprowadzenie ułatwień w wykorzystaniu lokalnego potencjału substratu (nie będą one traktowane jako odpad) oraz ułatwień w zakresie wykorzystania produktu pofermentacyjnego (bez konieczności uzyskiwania określonej decyzji o jego zbyciu).

Jak wyjaśnił resort rolnictwa, przygotowana ustawa nie dotyczy wszystkich inwestycji dotyczących biogazowni rolniczych. Ma ona stanowić narzędzie do wykorzystania w celu rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego w gospodarstwach rolnych i zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego.

Proponowane zmiany dotyczą biogazowni rolniczych zlokalizowanych na gospodarstw rolnych, z których będzie pochodzić co najmniej część substratów wykorzystywanych w tej biogazowni rolniczej. Ponadto łączna moc zainstalowana elektryczna ma być nie większa niż 3,5 MW, ciepła – nie większa niż 10,5 MW, roczna wydajność produkcji biogazu rolniczego nie ma nie przekraczać 14 mln m3; a biometanu – 8,4 mln m3. Przyjęty limit mocy odpowiada mniej więcej średniemu zapotrzebowaniu gminy wiejskiej na energię lub ciepło – zaznaczono w uzasadnieniu do projektu.

Efektem wprowadzonych zmian ma być zwiększenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego i niezależności obszarów wiejskich, które zajmują niemal 93 proc. powierzchni Polski, gdzie mieszka lub prowadzi działalność około 30 proc. wszystkich odbiorców energii. Nastąpi ponadto zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym, a przez to także obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Budowa biogazowni pozwoli na obniżenie kosztów działalności rolniczej, co będzie skutkiem niższych kosztów energii związanych z korzystaniem ze stabilnego odnawialnego źródła energii w oparciu o lokalnie dostępny substrat, a także wprowadzonym ułatwieniom w zakresie wykorzystania produktu pofermentacyjnego jako nawozu.

Do połowy kwietnia ministerstwo rolnictwa przyjmuje uwagi do projektu.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: ENERGETYKA24


Strona Transformacja Energetyczna informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij