GLOBENERGIA: Wsparcie dla biogazowni coraz bliżej! Ustawa w wykazie Rady Ministrów

Treść artykułu, który ukazał się na portalu GLOBENERGIA 06.03.2023 r.

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, czyli “specustawa o biogazie” pojawił się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Co przewiduje? Na pewno będzie łatwiej przeprowadzić inwestycję!

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że w rządzie trwają prace nad dwoma projektami ustaw, które mają przyspieszyć rozwój sektora biogazu w Polsce oraz zaimplementować zapisy unijnej dyrektywy RED II do polskiego prawa. Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Kowalski zapowiedział, że ustawy pojawią się w parlamencie w kwietniu tego roku. Chodziło o specustawę o biogazie oraz o ustawę o odnawialnych źródłach energii. W piątek 3.03.2023 r. projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych pojawił się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD485. Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest Janusz Kowalski Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich. Co przewiduje ustawa?

Specustawa o biogazie

Biogazownie produkując energię elektryczną, ciepło lub po prostu biogaz, mogą “domknąć” system gospodarowania odpadami powstającymi w polskich gospodarstwach rolnych czy zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. Jak czytamy w wykazie prac Rady Ministrów, projekt odpowiada na pilną potrzebę zwiększenia liczby OZE w polskim miksie energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł stabilnych i niezależnych od pogody. Pozwoli także na zwiększenie niezależności energetycznej naszego kraju. Ponadto, projekt jest zgodny z Polityką Energetyczną Polski 2040, w której biogazownie odgrywają istotną rolę.

Potencjał biogazu i biometanu

W Europie działa około 18 tysięcy biogazowni z czego największe działają w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech. W samej Polsce istnieje ponad 300 biogazowni. W typowych biogazowniach rolniczych produkowany biogaz zawiera około 55% metanu, gdzie po oczyszczeniu powstaje z niego biometan o większej zawartości metanu – około 98%, co odpowiada parametrom gazu ziemnego.

Polski sektor biogazowy jest jednym z mniejszych Europie. Według Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania, w naszym kraju można produkować około 8 mld m3 biometanu rocznie. Być może wprowadzone ustawowe rozwiązania pozwolą odblokować ten potencjał. 

Propozycje w ustawie

W projektowanej specustawie o biogazie zaproponowano wprowadzenie ułatwień na tle inwestycyjnym, ułatwień w wykorzystaniu lokalnego potencjału substratu oraz produktu pofermentacyjnego. 

Proces inwestycyjny w biogazownie ma zostać ułatwiony poprzez określenie przepisów w zakresie postępowania administracyjnego przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy (WZ) oraz decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielania pozwoleń na budowę. Ułatwienia mają dotyczyć także wydania warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci.

Dzięki wprowadzonym w ustawie ułatwieniom dla wykorzystania potencjału substratu nie trzeba będzie przeprowadzać określonej procedury administracyjnej przed marszałkiem województwa aby uznać lub nie uznawać substancji za produkt uboczny. Z kolei ułatwienia w zakresie wykorzystania produktu pofermentacyjnego mają zostać wdrożone poprzez określenie, że wymieniony w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw rolnictwa surowiec będzie mógł być wprowadzany do obrotu jako produkt pofermentacyjny bez konieczności uzyskania pozwolenia tego ministra. W efekcie umożliwi producentom zbycie pofermentu lub zagospodarowanie go bez konieczności uzyskiwania określonej decyzji administracyjnej.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2023 r., więc możemy się przyjęcia projektu jeszcze w tym miesiącu.

Źródła: własne, MRiRW

Źródło: GLOBENERGIA


Strona Transformacja Energetyczna informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij