JAK POWINNA WYGLĄDAĆ TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA W POLSCE?

Nie ma jasnej strategii energetycznej naszego kraju – powiedział Janusz Kowalski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas trwającej w Arłamowie 8. Międzynarodowej Konferencji OZE (22-24 maja). Jednym z naczelnych celów spotkania przedstawicieli Ministerstwa i Lasów Państwowych z uczelniami wyższymi i firmami działającymi w obszarze OZE było omówienie najkorzystniejszych kierunków rozwoju energetycznego naszego kraju. Dyskutowano nad wykorzystaniem naturalnych zasobów występujących na terenie Polski przy zaprzęgnięciu polskiej myśli technologicznej i wsparciu rodzimych firm produkujących urządzenia OZE. 

Koszt energii wzrósł w ostatnim czasie o 45%, dlatego powinniśmy wkładać dużo wysiłku w pozyskiwanie tańszych źródeł energii. Kluczowe jest wykorzystanie własnych zasobów i technologii, ale aby do tego doszło niezbędne jest zrozumienie wzajemnych potrzeb i oczekiwań strony rządowej oraz świata nauki i biznesu.

– Transformacja energetyczna powinna być korzystna dla milionów Polaków i powinna być oparta o własne zasoby. Musimy stworzyć wieloletnią strategię ponad polityczną w oparciu o badania i dane – powiedział wiceminister Janusz Kowalski z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Jestem zwolennikiem węgla, ale węgiel, który jest teraz importowany, powinniśmy zastąpić biomasą, aby pieniądz został w Polskiej gospodarce. Niemcy wspierają swoją siłę eksportową, my musimy robić dokładnie to samo, a patriotyzmu gospodarczego niestety w Polsce nam brakuje – dodaje.

– Zasoby biomasy są nieograniczone, a kotły wykorzystujące to biopaliwo stałe spełniają restrykcyjne normy zarówno klasy 5 jak i ekodesign. Odejście od paliw kopalnych powinno być procesem mającym na celu wykorzystanie rodzimych surowców przy wsparciu zaawansowanych technologicznie polskich urządzeń OZE – zauważył Robert Galara, członek Izby Gospodarczej Urządzeń OZE.

SŁOŃCE-WIATR-BIOMASA

Dwie największe zalety odnawialnych źródeł energii to ich niewyczerpany rezerwuar oraz ekologiczny charakter. Wykorzystanie słońca, wiatru czy biomasy nie powoduje emisji substancji szkodliwych do atmosfery i jest na wyciągnięcie ręki. Co więcej, koszt wydobycia paliw kopalnych jest znacznie wyższy niż korzystanie z surowców odnawialnych.

Od 2026 roku wszystkie nowe budynki muszą być zeroemisyjne, natomiast od 2028 roku zostanie wprowadzony zakaz montażu kotłów gazowych w modernizowanych budynkach. Tym bardziej kluczowe wydaje się przechodzenie na alternatywne źródła energii.

POPULARNE ROZWIĄZANIA WYBIERANE PRZEZ POLAKÓW

Jednym z najpopularniejszych urządzeń OZE w Polsce jest pompa ciepła. Istnieje aż 5 rządowych programów dotujących te urządzenia, tymczasem spośród 270 000 sprzedanych w 2022 roku pomp ciepła, jedynie 3% zostało wyprodukowanych w naszym kraju. Jesteśmy największym rynkiem zbytu chińskich pomp ciepła, których wydajność może być niewystarczająca w naszej strefie klimatycznej.

Kolejne popularne w Polsce źródło energii to fotowoltaika oraz kotły na pelet. Nasz kraj jest jednym z największych w Europie producentów biopaliw, takich jak pelet drzewny. – W ubiegłym roku zostało wyprodukowanych w Polsce 1.800.000 ton peletu, co oznacza, że możemy nim zastąpić gaz, węgiel i olej, czyli paliwa kopalne – mówi dr Adam Nocoń, prezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE. – Dlaczego w takim razie polska gospodarka przeżywa kryzys? – zadaje pytanie.

Brak spójnej i wieloletniej polityki energetycznej oraz brak dialogu pomiędzy producentem biopaliwa, a producentem urządzeń OZE są jednymi z przyczyn, dla których nie wykorzystujemy w wystarczającym stopniu odnawialnych źródeł energii. Spotkanie świata nauki, polityki i biznesu ma to zmienić. Wnioski napawają optymizmem.

– OZE musi być stabilne i polskie, dlatego jestem zwolennikiem biomasy. Mamy bardzo silną gospodarkę leśną, ale zamiast z tego korzystać, wywozimy surowiec do Austrii czy Niemiec. Powinni z tego korzystać przede wszystkim rolnicy czy zakłady przetwórcze, ponieważ mają takie możliwości. Polski przemysł ma know-how, dlatego powinien wykorzystywać OZE. Powinniśmy także inwestować w instalowanie technologii OZE na terenach wiejskich – konkluduje wiceminister Kowalski.

Mamy wiedzę technologiczną – zapewnia prof. Michał Zasada, Rektor SGGW. – Stawiamy na integracje energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, uczymy naszych absolwentów projektować całe systemy i prognozować zużycie energii, aby była to wiedza praktyczna, nie oderwana od rzeczywistości – zapewnia.

Źródło: innowacje.newseria.pl

Strona Transformacja Energetyczna informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij