Jakie ułatwienia szykują się przy inwestycjach w biogazownie rolnicze?

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych trafił do konsultacji publicznych. Ekspert odpowiada jakie ułatwienia szykują się przy inwestowaniu w biogazownie rolnicze?

Zaproponowane w projekcie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych rozwiązania mają być  impulsem do rozwoju biogazowni rolniczych, a przez to służyć zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa energetycznego obszarów wiejskich w oparciu wykorzystanie lokalnie dostępnej biomasy.

Projekt tej ustawy jest efektem 4 miesięcy wytężonej pracy intensywnej pracy zespołu, którego pracami mam zaszczyt kierować. To ekspresowe tempo – mając na uwadze zakres regulacji – nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania kilkudziesięciu osób z MRiRW, MKiŚ, MAP, MRiT, praktyków prawa, przedstawicieli nauki i niezależnych ekspertów – podkreśla dr Marcin Rokosz, doktor nauk prawnych.

 Do udziału w konsultacjach publicznych zaproszono 160 podmiotów działających w obszarze energetyki odnawialnej, działalności rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego.

Trzy najważniejsze kierunki zmian w inwestowaniu w biogazownie rolnicze 

Nowe przepisy wprowadzą zmiany obejmujące  przepisy dotyczące procesu inwestycyjnego, wykorzystania lokalnego potencjału biomasy do produkcji energii oraz zagospodarowania produktu pofermentacyjnego.

 Jak podkreśla dr Marcin Rokosz, doktor nauk prawnych w projekcie określono szczególne reguły postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, kwalifikacji gruntów zajętych pod biogazownię rolniczą w gospodarstwie rolnym oraz wydania warunków o przyłączeniu biogazowni rolniczej do sieci.

Jak zgłosić uwagi? Projekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.gov.pl/projekt/12371100. Uwagi do projektu można zgłaszać do 14 kwietnia 2023 r. na adres e-mail: biogaz@minrol.gov.pl.

Kolejną zmianą  jest wykorzystanie lokalnego potencjału biomasy do produkcji energii.

Jak podkreśla dr Marcin Rokosz, projekt zawiera delegację do wydania przez MRIRW w porozumieniu w MKiŚ rozporządzenia, w którym zostanie określona lista bezpiecznych substratów, które mogą być wykorzystywane w biogazowni rolniczej bez zbędnych formalności, w tym konieczności prowadzenia określonego postępowania administracyjnego o uznanie danego surowca za produkt uboczny lub stosowania przepisów dotyczących zagospodarowania odpadów.

Kolejną ważną zmiana są ułatwienia związane z  zagospodarowaniem pofermentu z korzyścią dla działalności rolniczej i środowiska

Jak zauważa  dr Marcin Rokosz, doktor nauk prawnych nowe przepisy umożliwią – bez zbędnych formalności – bezpośrednie rolnicze wykorzystanie produktu pofermentacyjnego wytwarzanego ze wszystkich surowców pochodzących z gospodarstw rolnych oraz z pozostałych surowców, których lista zostanie określona w stosownym rozporządzeniu, jeśli będą spełniać dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń.

Źródło: https://bit.ly/3IvNl3T

Strona Transformacja Energetyczna informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij