Nowe ułatwienia dla rolników. Dwa ważne rozporządzenia podpisane

Po raz kolejny pokazujemy, że prawo, które tworzymy i decyzje, które podejmujemy, w większości są uzgodnione z rolnikami – podkreślił dziś minister Robert Telus, ogłaszając kolejne decyzje, które przyniosą korzyści rolnikom i całej branży rolno-spożywczej.

Agroport w Świnoujściu

–  Dziś rano w obecności sekretarza stanu w ministerstwie infrastruktury Marka Gróbarczyka Porty Szczecińskie i spółka RSSI podpisały umowę w sprawie powołania agroportu w Świnoujściu. To już drugi agroport, co jest niezwykle istotne w kontekście eksportu polskiego zboża i polskich produktów rolno-spożywczych – poinformował minister Robert Telus.

Dwa nowe rozporządzenia

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus oraz sekretarz stanu Janusz Kowalski odwiedzili dziś gospodarstwo pszczelarskie państwa Nowakowskich w Skierniewicach. Przedstawili tam szczegóły dwóch nowych rozporządzeń podpisanych wczoraj.

Znakowanie miodu

To dobre dla pszczelarzy i konsumentów, proste rozporządzenie – stwierdził minister Robert Telus. Minister podpisał nowelizację rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.

Cel nowelizacji rozporządzenia

Celem nowelizacji jest poprawa identyfikacji miodów na rynku w zakresie państwa pochodzenia.

Minister podkreślił, że proponowana zmiana jest odpowiedzią na wnioski pszczelarzy, którzy zwracali się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z postulatami wprowadzenia skutecznych działań informacyjnych, mających na celu udostępnienie konsumentom informacji o pochodzeniu miodu.

Nowe regulacje prawne dają konsumentom pełną informację o kraju pochodzenia miodu, w tym o pochodzeniu każdego z miodów, jeżeli jest on mieszanką różnych miodów – dodał szef resortu rolnictwa.

– Jednocześnie przygotowaliśmy rozporządzenie dotyczące konieczności określenia procentowego udziału poszczególnych miodów pochodzących z różnych krajów w przypadku mieszanek, ale w tym przypadku musimy poczekać na zgodę Komisji Europejskiej – dodał minister.

Okres przejściowy

W rozporządzeniu przewidziano półroczny okres jego wejście w życie oraz dodatkowo 24 miesiące pozostawania w obrocie miodu oznakowanego w oparciu o dotychczasowe przepisy. Jest to wystarczający okres na dostosowanie się przedsiębiorców do nowych zasad znakowania miodu w zakresie kraju pochodzenia.

– Po raz kolejny pokazujemy, że prawo, które tworzymy i decyzje, które podejmujemy, w większości są uzgodnione z rolnikami, tak jak to dzisiejsze z pszczelarzami – podkreślił minister.

12 dla polskiego rolnictwa

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus podkreślił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjmuje do realizacji 12 dla polskiego rolnictwa, która została przygotowana przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolnikówi Organizacji Rolniczych.

– Wsłuchujemy się w postulaty polskich rolników i popieramy przedstawioną 12 i będziemy ją wdrażać w życie – zapewnił minister.

Kluczowe rozporządzenie dla biogazowni rolniczych

– Kolejne rozporządzenie, o którym chciałem poinformować, dotyczy substratów do biogazowni – powiedział szef resortu rolnictwa.

Rozporządzenie określa listę substratów możliwych do wykorzystania w biogazowniach rolniczych. Określenie listy substratów jest dopełnieniem przepisów wprowadzających ułatwiania w zakresie budowy i dalszego funkcjonowania biogazowni rolniczych.

Szczegóły dotyczące nowego rozporządzenia przedstawił sekretarz stanu Janusz Kowalski.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymał słowa i ustawa o biogazowniach rolniczych, pofermencie i biopaliwach została przyjęta bez jednego głosu sprzeciwu, bez jednego głosu wstrzymującego się w polskim Sejmie i dzisiaj mamy fundamentalne rozporządzenie wykonawcze, na które czeka cała branża przygotowująca się do wielkich inwestycji, do produkcji taniej energii na obszarach wiejskich – podkreślił wiceminister. Dodał przy tym, że obecnie jest tylko 150 biogazowni rolniczych.

O ułatwianiach

Sekretarz stanu Janusz Kowalski zwrócił uwagę na szereg ułatwień w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, w tym m.in. na przyspieszenie procesu budowy biogazowni rolniczej oraz wydania warunków jej przyłączenia do sieci, czy na możliwość lokalizacji biogazowni rolniczej zajmującej powierzchnię do 1 ha terenu należącego do zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość lokalizacji zabudowy związanej z rolnictwem, produkcją lub magazynowaniem.

Warunkiem niezbędnym, umożliwiającym skorzystanie z wprowadzonych ułatwień, jest wykorzystywanie substratów z listy przedmiotowego rozporządzenia.

Lista substratów

Lista substratów w rozporządzeniu została podzielona na określone kategorie biomasy, co pozwala na zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla wytwórców biogazu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu systemu nadzoru i kontroli w celu zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, w tym zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.

Spodziewane korzyści

– Wykorzystanie w biogazowniach rolniczych substratów określonych w rozporządzeniu pozwoli na zmniejszenie kosztów produkcji rolnej. Przyniesie dodatkowe dochody rolnikom, czy też ograniczenia w emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym odorów związanych ze składowaniem i stosowaniem nawozów naturalnych – dodał wiceminister Kowalski.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej wejdzie w życie w dniu następnym po jego publikacji w Dzienniku Ustaw.

Źródło: agronews.com.pl


Strona Transformacja Energetyczna informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij