PortalSamorządowy.pl: Ustawa o biogazowniach trafiła do opiniowania. Konsultacje potrwają tylko 10 dni

Treść artykułu, który ukazał się na portalu PortalSamorządowy.pl 04.04.2023 r.

– Krótki termin przewidziany na konsultacje publiczne wynika z konieczności pilnego wprowadzenia w życie rozwiązań przyjętych w przedmiotowym projekcie ustawy – tłumaczy Janusz Kowalski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

  • Przyjmuje się, że biogazownie rolnicze mogą produkować energię nawet przez 8 000 godzin rocznie (90 proc. czasu), w przeciwieństwie do innych instalacji OZE, których sprawność energetyczna waha się od 10 do 30 proc. 
  • Konsultacje dotyczące projektu ustawy potrwają zaledwie 10 dni.
  • Według deklaracji ministerstwa biogazownie rolnicze stanowią domknięcie systemu gospodarowania odpadami powstającymi w polskich gospodarstwach rolnych czy zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi we wtorek (4 kwietnia) na stronie Rządowego Centrum Legislacji, rozpoczęło się opiniowanie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych. Projekt złożony został przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i ma na celu ułatwienie i przyspieszenie przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych.

„Sytuacja geopolityczna i kryzys na rynku energii wymaga podejmowania szybkich działań związanych z transformacją energetyczną obszarów wiejskich. Inwestycje w biogazownie rolnicze mogą znacząco poprawić krajowe bezpieczeństwo energetyczne i być impulsem do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, które są w największym stopniu zagrożone ubóstwem energetycznym.” – podał w uzasadnieniu Janusz Kowalski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Brak odpowiedzi we wskazanym terminie pozwolę sobie uznać za akceptację projektu”

Konsultacje dotyczące projektu ustawy potrwają zaledwie 10 dni. 

„Krótki termin przewidziany na konsultacje publiczne wynika z konieczności pilnego wprowadzenia w życie rozwiązań przyjętych w przedmiotowym projekcie ustawy” – tłumaczy Janusz Kowalski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i dodaje „Brak odpowiedzi we wskazanym terminie pozwolę sobie uznać za akceptację projektu.”

„Przygotowana ustawa odpowiada na pilną potrzebę zwiększenia liczby stabilnych, sterowalnych i odpornych na zmienne uwarunkowania meteorologiczne i czynniki zewnętrzne instalacji odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym.” możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu.

Proponowane rozwiązania legislacyjne adresowane są do podmiotów związanych z obszarami wiejskimi

Jak tłumaczy ministerstwo „przyjmuje się, że biogazownie rolnicze mogą produkować energię nawet przez 8 000 godzin rocznie (90 proc. czasu), w przeciwieństwie do innych instalacji OZE, których sprawność energetyczna waha się od 10 do 30 proc. W świetle aktualnej sytuacji geopolitycznej i w dobie kryzysu energetycznego – zwiększanie udziału stabilnych i niezależnych od zewnętrznych dostawców energii instalacji jest szczególnie istotne” – możemy przeczytać w uzasadnieniu.

Według deklaracji ministerstwa biogazownie rolnicze stanowią ponadto domknięcie systemu gospodarowania odpadami powstającymi w polskich gospodarstwach rolnych czy zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. Powstająca w tych miejscach biomasa może być wykorzystywana w lokalnej biogazowni rolniczej do wytwarzania w przyjazny środowisku sposób energiielektrycznej, ciepła, biogazu rolniczego lub biometanu. 

Proponowane rozwiązania legislacyjne adresowane są do podmiotów związanych z obszarami wiejskimi i mają na celu wzmocnienie roli biogazowni w gospodarce wiejskiej, w szczególności w zakresie rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego na tych terenach.

Źródło: PortalSamorządowy.pl


Strona Transformacja Energetyczna informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij