Program „Energia dla wsi” skutecznie wspiera powstawanie biogazowni rolniczych!

Program „Energia dla wsi” jest kompleksowym programem wsparcia dla polskich rolników, spółdzielni energetycznych i powstających spółdzielni energetycznych, którego celem jest promocja odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich oraz zachęcanie rolników i mieszkańców wsi, aby inwestowali w biogazownie rolnicze.

W ramach programu „Energia dla wsi” można uzyskać aż do 65% dotacji na budowę biogazowni rolniczej oraz pożyczkę do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Na koniec października 2023 r. zostało złożonych rekordowe 160 wniosków w programie „Energia dla wsi” na kwotę łączną w wysokości blisko 686 milionów złotych w tym 88 wnioski w formie dotacji na łączną kwotę dofinansowania ok. 423,4 milionów złotych i 72 wnioski w formie pożyczki na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ok. 262,4 milionów złotych. 

Po uwzględnieniu wniosków odrzuconych (9 wniosków dotacyjnych na kwotę 82,2 milionów złotych i 11 wniosków pożyczkowych na kwotę 69,9 milionów złotych) zapotrzebowanie na środki w ramach programu „Energia dla wsi” w 2023 r. może wynieść ponad 533 miliony złotych.

Na koniec października w ramach programu „Energia dla wsi” złożono wnioski na budowę 76 nowych biogazowni rolniczych o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 16 MW. Wielkość planowanych biogazowni rolniczych jest bardzo zróżnicowana, a ich moc wynosi od 16 kW do 990 kW. Ponadto złożono kilka wniosków na budowę mikroelektrowni wodnych oraz instalacji fotowoltaicznych. Pojawiają się pierwsze wnioski składane na inwestycje, które będą działać na rzecz spółdzielni energetycznych (1 wniosek złożony przez członka spółdzielni energetycznej na 22 mikroinstalacje o łącznej mocy 940 kW i jeden wniosek na PV o mocy 80 kW).

Do końca października w ramach programu „Energia dla Wsi” zawartych zostało 5 umów w formie dotacji na łączą kwotę dofinansowania ok. 19,6 milionów złotych i 4 umowy w formie pożyczek na łączną kwotę dofinansowania ok. 9,8 milionów złotych.

Początkowo na rok 2023 w programie „Energia dla wsi” przeznaczone zostało 100 milionów złotych na pierwszy nabór. Budżet programu „Energia dla wsi” do 2030 roku wynosi 1 miliard złotych. Jednakże w sierpniu 2023 r. – po przyjęciu ustawy o biogazowniach rolniczych bez głosu sprzeciwu i głosu wstrzymującego się w Sejmie RP – jako Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich i sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi skutecznie doprowadziłem do zwiększenia przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska puli środków finansowych w ramach trwającego pierwszego naboru w programie „Energia dla wsi” do 500 milionów złotych. W sierpniu 2023 r. zarekomendowałem również zwiększenie budżetu programu „Energia dla wsi” z 1 miliarda złotych do 3 miliardów złotych do 2030 r.

Uwzględniając aktualne potężne zainteresowanie programem „Energia dla wsi” i potrzebę korzystnej dla polskich rolników transformacji energetycznej obszarów wiejskich przy wykorzystaniu lokalnie dostępnych zasobów, jako Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich zawnioskuję ponownie do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i Pani Minister Anny Moskwy o zwiększenie budżetu programu „Energia dla wsi” z 1 miliarda złotych do 3 miliardów złotych do 2030 r.

Strona Transformacja Energetyczna informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij