Projekt ustawy o biogazowniach dobrze przyjęty przez branżę. Jakie opinie?

Do drugiego czytania został skierowany projekt ustawy dotyczący ułatwień w powstawaniu rolniczych biogazowni, ale też zawierający m.in. przepisy dotyczące NCW, wprowadzenia europejskiego standardu benzyny E10 i blendingu. Projekt popierają wszystkie kluby.

Wcześniej projekt został przyjęty jednomyślnie w I czytaniu połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Za jego kształt, z ramienia resortu rolnictwa, odpowiada wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski.

Wcześniej dla farmer.pl wypowiadał się o tym projekcie Adam Stępień, dyrektor generalny Krajowej Izby Biopaliw oraz Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, jak również przedstawiciela Polskiej Koalicji Biopaliw i Pasz Białkowych. – Projekt odpowiada na pilną potrzebę zwiększenia liczby stabilnych, odnawialnych źródeł energii w Polsce. Rozwój biogazowni rolniczych pomoże także zwiększyć poziom bezpieczeństwa i niezależności energetycznej Polski, co jest szczególnie istotne ze względu na aktualną sytuację geopolityczną. Wprowadza też rozwiązania w obszarze biokomponentów i biopaliw ciekłych w celu ograniczenia dalszego wzrostu cen paliw, a także ustabilizowaniu sytuacji na krajowym rynku paliwowym i biopaliwowym – mówił nam jeszcze przed spotkaniem.

Co branża myśli o proponowanych zmianach?

Odbiór jest bardzo pozytywny. Na przykład wypowiedział się na ten temat, podczas wyżej wspomnianych połączonych Komisji, Łukasz Karmowski, prezes Związku Gorzelni Polskich.

– Chcielibyśmy serdecznie podziękować za tę inicjatywę, która w ustawie jest zawarta, zarówno jeśli chodzi o paliwo E10, które zmierza do zwiększonego zużycia alkoholu etylowego w benzynach, jak tej drugiej części, która jest związana z biogazowniami. Zarówno jedna, jak i druga, dotyczy bardzo mocno gorzeli rolniczych, które są zlokalizowane najczęściej na terenach wiejskich (…) Ustawa ta w kontekście paliwa E10 daje nam nadzieję i stabilizuje rynek i jest w stanie spowodować to, że horyzont planowania inwestycji, również związanych z efektywnością energetyczną jest bardziej pewny. Gorzelnictwo w tej chwili tego oczekuje, Bo sytuacja na rynku alkoholu etylowego jest podobna w tej chwili jak na rynku zbóż. Mamy nadpodaż alkoholu etylowego, nie tylko naszej krajowej produkcji – mówił podczas spotkania Karmowski.

Na temat projektu, również pozytywnie wypowiadał się Juliusz Młodecki, prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, który zaznaczał, że dobre rozwiązania trzeba popierać, a projekt takim jest i był też oczekiwany przez środowiska rolnicze.

– Zapisane rozwiązania w sposób trwały zwiększają popyt na biokomponenty, czyli na rzepak, jak i na zboże, co jest szalenie istotne w kontekście tej sytuacji, którą teraz mamy, a prawdopodobnie z nami już pozostanie – mówił na komisji Młodecki.

Swoją opinię przedstawił wyżej wspomniany Adam Stępień, który wprost powiedział, że w pełni popiera kwestie związane z ułatwieniem inwestycji w biogazownie rolnicze, jak również zagadnienia związane z biopaliwami.

– Będziemy wchodzić w kolejne sezony rolnicze ze znacznymi nadwyżkami i w tym kontekście stabilizacja sektora wytwórczego biokomponentów wychodzi wprost naprzeciw temu co rozmawiamy z resortem rolnictwa, pomiędzy organizacjami rolniczymi. Te rozwiązania, które są proponowane to przede wszystkim trwałe ustabilizowanie popytu na polskie biopaliwa, które będą komponowane w paliwach normatywnych, zarówno w oleju napędowym, jak i w benzynach silnikowych – podkreślał m.in. Stępień.

Politycy o projekcie ustawy o biogazowniach. Poferment w dobrym kierunku

Na Komisji wypowiedział się też były minister rolnictwa, a obecnie przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie, Jan Krzysztof Ardanowski. – Z wielkim zadowoleniem przyjmuje podjęcie tego tematu, tak ważnego dla rolników i dla obszarów wiejskich, jakim jest wzmocnienie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii pochodzącej z rolnictwa – powiedział Ardanowski. Dodał, że ustawa wyznacza kierunek, który prowadzi do samowystarczalności energetycznej i rozwoju obszarów wiejskich.

Sam Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa, podkreślał, że projekt ustawy o biogazowniach rolniczych stanowi odpowiedź na pilną potrzebę zwiększenia liczby stabilnych i sterowalnych źródeł energii w Polsce, w miksie energetycznym.

Kowalski odniósł się też do przepisów związanych z wykorzystaniem nawozu z biogazowni, jakim jest poferment.

Jak podał też na Twitterze, w 2022 r. ze 150 biogazowni rolniczych uzyskano 4,2 mln ton produktu pofermentacyjnego dzięki czemu zredukowano zużycie nawozów o 2 proc.

– Jeżeli w Polsce powstanie 2000 MW w biogazowniach rolniczych to pozwoli to na zredukowanie dzięki 60 mln ton produktu pofermentacyjnego o 26 proc. zużycia nawozów azotowych i prawie 50 proc. zużycia nawozów potasowych. I nie będzie konieczności wapnowania gleby (poferment ma lekko zasadowy odczyn, co ułatwia przyswajalność składników odżywczych przez rośliny) – podał Janusz Kowalski.

Źródło: farmer.pl

Strona Transformacja Energetyczna informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij