Stabilna i lokalna energia ważnym elementem rozwoju obszarów wiejskich

6 marca 2023 r. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich Janusz Kowalski uczestniczył w debacie pt. „Lokalny wymiar bezpieczeństwa energetycznego i zielonej gospodarki” odbywającej się podczas VIII Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach. 

W takcie dyskusji wiceminister Janusz Kowalski zwrócił uwagę na to jak istotne dla prawidłowego rozwoju obszarów wiejskich jest oparcie się na stabilnych źródłach energii. Stabilne odnawialne źródła energii wykorzystujące lokalne zasoby pozwalają osiągnąć odpowiedni poziom bezpieczeństwa energetycznego, uniezależniając obszary wiejskie od zewnętrznych dostawców energii. 

Jednym ze sposobów prowadzących do osiągnięcia tego stanu jest rozwój biogazowni rolniczych, których funkcjonowanie opiera się lokalnie dostępną biomasę pochodzącą z produkcji rolnej lub rolno-spożywczej. Biogazownie rolnicze jako stabilne instalacje odnawialnego źródła energii produkują energię  bez względu na aktualne uwarunkowania meteorologiczne oraz sytuację zewnętrzną. Biogazownie rolnicze w ocenie wiceministra Janusza Kowalskiego, z uwagi na swój lokalny charakter, a także możliwość wykorzystania powstałego w wyniku ich działalności pofermentu jako nawozu do użyźniania gleby, są także sposobem na obniżenie kosztów działalności rolniczej.

Sekretarz stanu Janusz Kowalski podkreślił, że ważnym instrumentem legislacyjnym służącym osiągnięciu odpowiedniego stanu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego jest przygotowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych (UD-485). Projekt oparty jest na trzech filarach, obejmujących przepisy dotyczące: 

  1. ułatwień w procesie inwestycyjnym,
  2. wykorzystania lokalnego potencjału biomasy do wytwarzania energii,
  3. łatwiejszego zagospodarowania produktu pofermentacyjnego jako bezpiecznego i dobrego nawozu. 

Wiceminister Janusz Kowalski odniósł się także do przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w porozumieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska projektu dotyczącego spółdzielni energetycznych, który włączony został do projektu nowelizacji ustawy o OZE (UC-99). Wypracowana w wyniku dobrej współpracy międzyresortowej propozycja legislacyjna zawiera szereg przepisów stwarzających lokalnym społecznościom odpowiednie warunki do zaangażowania się w proces budowy energetyki rozproszonej, która aktywizując lokalną społeczność buduje suwerenność i bezpieczeństwo energetyczne. 

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. W tym roku tematem przewodnim odbywającego się w dniach 6-7 marca 2023 r. Kongresu jest „Nowa solidarność dla nowej epoki”.


Strona Transformacja Energetyczna informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij