Ustawa o biogazowniach podpisana przez prezydenta

Prezydent podpisał ustawę o biogazowniach rolniczych. Jej zadaniem jest ułatwienie realizacji takich inwestycji m.in. dzięki sprawniejszemu wydaniu warunków przyłączenia i pozwolenia na budowę. Projekty, które będą mogły skorzystać z preferencji zawartych w nowym prawie, muszą jednak spełnić kilka kryteriów.

Prezydent podpisał ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu.

Ta ustawa została przyjęta przez Sejm pod koniec maja. Za jej przyjęciem było 449 posłów, czyli wszyscy obecni na głosowaniu. Dwa tygodnie temu posłowie zajęli się nią ponownie, rozpatrując poprawki zgłoszone przez Senat. Sejm zagłosował za przyjęciem większości z nich. Miały one głównie na celu doprecyzowanie uchwalonych wcześniej przepisów. Następnie ustawa została skierowana do prezydenta.

Warunki dla biogazowni

W informacji o podpisaniu ustawy o biogazowniach rolniczych Kancelaria Prezydenta RP podkreśla, że zawarte w niej preferencje są przewidziane dla zamkniętego katalogu inwestorów. Biogazownia objęta preferencjami wynikającymi z nowego prawa powinna być zlokalizowana na nieruchomości należącej do podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne lub działalność związaną z przetwórstwem rolno-spożywczym. W ustawie znalazły się dodatkowe preferencje dla spółdzielni energetycznych.

Ograniczenia dla inwestycji w biogazownie, które będą mogły podlegać preferencjom wynikającym z ustawy, to także obowiązkowy minimalny udział wykorzystywanego substratu z miejscowego gospodarstwa rolnego lub zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego, w którym znajduje się biogazownia. Wprowadzone ograniczenia dotyczą nie tylko wykorzystania substratów mających lokalne pochodzenie.

Ponadto ważna będzie maksymalna powierzchnia zajęta przez biogazownię (do 1 ha) i moc biogazowni (nie więcej niż 3,5 MWe i 10,5 MWt). W ustawie znalazł się także warunek maksymalnej produkcji biogazu rolniczego na poziomie 14 mln m3 oraz wytwarzania biometanu z biogazu rolniczego – maks. 8,4 mln m3.

Jakie ułatwienia przewiduje ustawa

Ułatwienia zawarte w ustawie o biogazowniach dotyczą m.in. wydania warunków przyłączenia do sieci dla inwestorów objętych preferencjami w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o przyłączenie. Dotyczy to biogazowni rolniczej o mocy nieprzekraczającej 2 MW.

Sprawniejsze ma być też postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dzięki zmianie wprowadzanej w ustawie Prawo budowlane organ wydający decyzję w tej sprawie będzie mieć na to 45 dni od dnia złożenia wniosku, podczas gdy obowiązujące przepisy określają termin wydania takiej decyzji na 65 dni.

W przypadku inwestycji korzystających z preferencji wynikających z ustawy brak będzie konieczności przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z możliwością wykorzystania określonego substratu w biogazowni rolniczej. Lista tych substratów ma zostać zawarta w rozporządzeniu wydanym na mocy ustawy. Określony w nim zakres surowców będzie dotyczył także możliwości zastosowania ich jako produkt pofermentacyjny bez konieczności uzyskiwania zezwolenia ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Kancelaria Prezydenta RP zaznacza, że podmioty niepodlegające preferencjom zawartym w ustawie nadal mają możliwość przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych na podstawie dotychczasowych przepisów, znajdujących się m.in. w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Większość przepisów zawartych w ustawie o biogazowniach rolniczych wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: www.gramwzielone.pl

Strona Transformacja Energetyczna informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij