Wymogi administracyjne blokują rozwój biogazowni rolniczych. Nowe rozporządzenie ma to zmienić

Powstanie lista preferencyjnych substratów dla biogazowni rolniczych. W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej (Numer z wykazu: 571(1)). Trwają konsultacje publiczne.

Zbyt wolny rozwój biogazowni rolniczych wynika m.in. z nadmiernych wymogów administracyjnych, które dotyczą wszystkich inwestycji niezależnie od rodzaju wykorzystywanych substratów. Przedmiotowy projekt rozporządzenia pozwala wyodrębnić spośród wszystkich biogazowni rolniczych, te inwestycje, w stosunku do których będzie możliwe ograniczenie części wymogów w celu ułatwienia i przyspieszenia tempa rozwoju tych inwestycji – wskazano w Ocenie Skutków Regulacji.

Lista substratów ma przyśpieszyć rozwój biogazowni rolniczych

W załączniku do rozporządzenia wypisano „szczegółową listę substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej spełniającej warunki określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu”.

Ustawodawca zastosował podział na:

  1. biomasę w postaci odchodów zwierzęcych, słomy i innych, niebędących niebezpiecznymi, naturalnych substancji pochodzących z produkcji rolniczej lub leśnej,
  2. inne substraty niezagrażające zdrowiu ludzi, zwierząt lub środowisku, z wyszczególnieniem przedmiotów lub substancji, które spełniają warunki uznania za produkt uboczny.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jak wskazano w OSR, od tego dnia „wszystkie ułatwiania w zakresie biogazowni rolniczych będą mogły być stosowane”. – W szczególności dotyczy to możliwości zgłoszenia oświadczenia przez inwestora w toczących się postępowaniach, że jego inwestycja spełnia wymogi ustawy – zaznaczono. Dodano, że właściciele funkcjonujących biogazowni rolniczych, którzy wykorzystują tylko substraty określone w rozporządzeniu, „z dniem wejścia w życie rozporządzenia będą mogli nabyć uprawnienia do przekazywania rolnikom produktu pofermentacyjnego do bezpośredniego rolniczego wykorzystania”.

Źródło: teraz-srodowisko.pl

Strona Transformacja Energetyczna informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij