Z Danią o współpracy dla rozwoju biogazowni rolniczych

Podczas dzisiejszych rozmów sekretarza stanu Janusza Kowalskiego z ambasadorem Królestwa Danii w Polsce Olem Toftem Polska i Dania zadeklarowały gotowość do intensywnej współpracy w zakresie rozwoju biogazowni rolniczych.

Wspólne interesy

Strony wyraziły chęć prowadzenia dialogu na poziomie UE w zakresie uproszczenia przepisów dotyczących wykorzystania biomasy do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Stanowisko Polski

Sekretarz stanu Janusz Kowalski podkreślił, że Polska dysponuje dużym potencjałem surowcowym w zakresie produkcji biogazu rolniczego i biometanu, w szczególności produktów ubocznych i odpadowych z produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego.

Wiceminister zaznaczył, że Polska widzi konieczność rozwoju rynku biometanu w oparciu o biomasę odpadową z rolnictwa. Dlatego niezbędny jest rozwój sieci gazowych w celu umożliwienia przyłączenia nowych jednostek wytwórczych biometanu. Wytwarzany w UE biometan może wnieść istotny wkład w uniezależnienie się od gazu z importu.

Ustawa o biogazowniach rolniczych

W celu przyspieszenia rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w MRiRW powstał projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu. Ustawa została przyjęta przez Sejm RP 26 maja 2023 r. Szczegółowe rozwiązania dotyczą:

  • ułatwień w procesie inwestycyjnym;
  • ułatwień w wykorzystaniu lokalnego potencjału substratu oraz powstałego pofermentu jako nawozu;
  • określenia zasad dla funkcjonowania rynku biokomponentów w Polsce.

Perspektywy współpracy polsko-duńskiej

Polska i Dania wyraziły gotowość do współpracy, dzielenia się doświadczeniami i wymiany dobrych praktyk w zakresie biogazu – ze względu na znaczenie sektorów rolnych w naszych państwach oraz zbieżność stanowisk w zakresie znaczenia i wykorzystania biometanu jako alternatywy dla gazu ziemnego.

Źródło: www.gov.pl

Strona Transformacja Energetyczna informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij