Zespół ekspercki ds. spółdzielni energetycznych

Zadania

Zadaniem Zespołu było wypracowanie propozycji zmian w ustawie z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii w zakresie dotyczącym spółdzielni energetycznych. 

Skład zespołu:

  • mecTomasz Marzec – prawnik, doktorant na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, ekspert w zakresie spółdzielni energetycznych, 
  • mecTymoteusz Mądry – radca prawny, ekspert w zakresie prawa ochrony środowiska i spółdzielczości energetycznej,
  • dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM – pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji UAM; ekspertka w zakresie prawa spółdzielczego i prawa ochrony środowiska, 
  • dr Marcin Rokosz – doktor nauk prawnych, radca prawny, koordynator merytoryczny prac zespołów eksperckich działających przy Pełnomocniku Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich,
  • Marzena Skąpska – Naczelnik Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii, Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Jarosław Wiśniewski – radca, Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prace zespołu

Zespół ekspercki pracował w trybie ciągłym w celu wypracowania odpowiednich rozwiązań legislacyjnych. Robocze posiedzenia zespołu, w trybie stacjonarnym i przy wykorzystaniu narzędzi do połączenia zdalnego, odbyły się w dniach: 

  1. 2 listopada 2022 r., 
  2. 7 listopada 2022 r., 
  3. 24 listopada 2022 r., 
  4. 27 grudnia 2022 r.

Strona Transformacja Energetyczna informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij